Privacybeleid

Privacybeleid

Welke informatie verzamelen we?

Persoonlijke informatie is informatie die kan worden gebruikt om u direct of indirect te identificeren. Persoonlijke informatie omvat ook anonieme informatie die is gekoppeld aan informatie die kan worden gebruikt om u direct of indirect te identificeren. Persoonlijke informatie omvat geen informatie die onomkeerbaar is geanonimiseerd of geaggregeerd zodat het ons niet langer in staat stelt u te identificeren, al dan niet in combinatie met andere informatie.

We zullen alleen persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken die nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om ons te helpen ons bedrijf te beheren en u de door u gevraagde diensten te leveren.

We verzamelen informatie van u wanneer u zich registreert op onze site, een bestelling plaatst, zich abonneert op onze nieuwsbrief of reageert op een enquête.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

We gebruiken de informatie die u ons verstrekt voor de specifieke doeleinden waarvoor u de informatie verstrekt, zoals vermeld op het moment van verzamelen, en zoals anderszins toegestaan door de wet. De informatie die we van u verzamelen, kan op de volgende manieren worden gebruikt:

● Om uw ervaring te personaliseren (uw informatie helpt ons om beter in te spelen op uw individuele behoeften)

● Om onze website en uw winkelervaring te verbeteren (we streven er voortdurend naar om ons websiteaanbod te verbeteren op basis van de informatie en feedback die we van u ontvangen)

● Om de klantenservice te verbeteren (uw informatie helpt ons om effectiever te reageren op uw klantenserviceverzoeken en ondersteuningsbehoeften)

● Om transacties te verwerken, inclusief het uitvoeren van uw betalingen en het leveren van de gekochte producten of gevraagde diensten. Om een wedstrijd, speciale promotie, enquête, activiteit of andere sitefunctie te beheren

Jou rechten

We nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens juist, volledig en actueel zijn. U hebt het recht om de persoonlijke informatie die we verzamelen in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U hebt ook het recht om op elk moment de verdere verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken of er bezwaar tegen te maken. U hebt het recht om uw persoonlijke informatie in een gestructureerd en standaardformaat te ontvangen en, waar technisch haalbaar, het recht om uw persoonlijke informatie rechtstreeks naar een derde partij te laten verzenden. U kunt bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Om de privacy en de veiligheid van uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we u om informatie vragen om ons in staat te stellen uw identiteit en recht op toegang tot dergelijke informatie te bevestigen, en om de persoonlijke informatie die we bewaren op te zoeken en aan u te verstrekken. Er zijn gevallen waarin de toepasselijke wet- of regelgeving ons toestaat of verplicht om te weigeren om sommige of alle persoonlijke informatie die we bewaren te verstrekken of te verwijderen.

U kunt ons een e-mail sturen naar sales@ytow.net om uw rechten uit te oefenen. We zullen binnen een redelijke termijn op uw verzoek reageren. We zullen alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens correct en up-to-date zijn.

Hoe beschermen we uw gegevens?

U bent verantwoordelijk voor uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord, veiligheid en beveiliging op YTOW. We raden aan een sterk wachtwoord te kiezen en dit regelmatig te wijzigen. Gebruik a.u.b. niet dezelfde inloggegevens (e-mail en wachtwoord) op meerdere websites.

Dat gezegd hebbende, implementeren we verschillende beveiligingsmaatregelen, waaronder het aanbieden van het gebruik van een beveiligde server. Alle verstrekte gevoelige/kredietinformatie wordt verzonden via Secure Socket Layer (SSL)-technologie en vervolgens gecodeerd in onze database van betalingsgatewayproviders, zodat deze alleen toegankelijk is voor geautoriseerde personen met speciale toegangsrechten tot dergelijke systemen, en die verplicht zijn om de informatie vertrouwelijk te houden. Na een transactie worden uw privégegevens (creditcards, burgerservicenummers, financiële gegevens, enz.) niet opgeslagen op onze servers.

Onze servers en website worden dagelijks gescand en volledig extern geverifieerd door McAfee Secure van Symantec om u online te beschermen.

Gebruiken we cookies?

Ja. Cookies zijn kleine bestanden die een site of zijn serviceprovider naar de harde schijf van uw computer overbrengt via uw webbrowser (als u dit hebt toegestaan via uw instellingen). Hierdoor kunnen de systemen van de sites of serviceproviders uw browser herkennen en bepaalde informatie vastleggen en onthouden.

We gebruiken cookies om ons te helpen de items in uw winkelwagentje te onthouden en te verwerken, uw voorkeuren voor toekomstige bezoeken te begrijpen en op te slaan en geaggregeerde gegevens over siteverkeer en site-interactie samen te stellen, zodat we u in de toekomst betere site-ervaringen en tools kunnen bieden.

We kunnen contracten afsluiten met externe dienstverleners om ons te helpen onze sitebezoekers beter te begrijpen. Het is deze dienstverleners echter niet toegestaan om de namens ons verzamelde informatie te gebruiken, behalve om ons rechtstreeks te helpen bij het uitvoeren en verbeteren van ons bedrijf. We gebruiken bijvoorbeeld Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google, Inc. ("Google") om ons te helpen beter te begrijpen hoe gebruikers omgaan met onze website. Google Analytics maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website. Deze informatie wordt gebruikt om rapporten samen te stellen en diensten te creëren om ons te helpen onze website en de bijbehorende diensten te verbeteren. De rapporten onthullen websitetrends zonder individuele bezoekers te identificeren. De door het cookie van Google gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website (met inbegrip van uw IP-adres) kan worden overgebracht naar en door Google worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie ook aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Op sommige pagina's van onze website kunnen derden die applicaties aanbieden via onze website hun eigen cookies plaatsen om diensten te verlenen, het succes van hun applicaties te volgen of applicaties voor u aan te passen. Wanneer u bijvoorbeeld inhoud deelt via een deelknop op sociale media zoals Facebook of Twitter, zal het sociale netwerk dat de knop heeft gemaakt, vastleggen dat u dit hebt gedaan. Vanwege de manier waarop cookies werken, hebben wij geen toegang tot deze cookies, noch hebben derden toegang tot de gegevens in cookies die door ons worden gebruikt.

Als u wilt, kunt u ervoor kiezen dat uw computer u waarschuwt telkens er een cookie wordt verzonden, of u kunt ervoor kiezen om alle cookies uit te schakelen via uw browserinstellingen. Zoals de meeste websites, werken sommige van onze services mogelijk niet correct als u uw cookies uitschakelt. U kunt echter nog steeds bestellingen plaatsen door contact op te nemen met de klantenservice via sales@ytow.net

Geven we informatie door aan externe partijen?

We verkopen, verhandelen of dragen uw persoonlijke gegevens niet over aan externe partijen. Dit geldt niet voor vertrouwde derde partijen die ons helpen bij het beheren van onze website, het uitvoeren van ons bedrijf, het uitvoeren van betalingen, het leveren van gekochte producten of diensten, het verzenden van informatie of updates of het anderszins onderhouden van u, zolang deze partijen ermee instemmen deze informatie vertrouwelijk te houden. We kunnen uw informatie ook vrijgeven wanneer we van mening zijn dat vrijgave gepast is om te voldoen aan de wet, ons sitebeleid af te dwingen of de rechten, eigendommen of veiligheid van ons of anderen te beschermen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om de in dit privacybeleid uiteengezette doeleinden te vervullen, tenzij een langere bewaartermijn is vereist of toegestaan door belasting-, boekhoudkundige of andere toepasselijke wetten.

Links van derden

Af en toe, naar eigen goeddunken, kunnen we producten of diensten van derden op onze website opnemen of aanbieden. Deze sites van derden hebben een afzonderlijk en onafhankelijk privacybeleid. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en activiteiten van deze gelinkte sites. Desalniettemin proberen we de integriteit van onze site te beschermen en verwelkomen we alle feedback over deze sites.

Voorwaarden

Bezoek ook onze sectie Algemene voorwaarden waarin het gebruik, disclaimers en beperkingen van aansprakelijkheid voor het gebruik van onze website worden beschreven in Algemene voorwaarden.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Als we besluiten ons privacybeleid te wijzigen, zullen we die wijzigingen op deze pagina plaatsen en/of de wijzigingsdatum van het privacybeleid hieronder bijwerken.